รูปร้าน บ่อหนุ่มปลากระพง
ปิด จะเปิดในวันศุกร์ เวลา 07:00