รูปร้าน สยามติ่มซํา พิษณุโลก
ปิด จะเปิดในเวลา 09:00