Hei Hei Hot Pot囍火锅
ร้านซุปหม่าล่าในนิมมานตั้งอยู่ในซอยนิมมาน 11 บริเวณร้านตกแต่งสีแดงหาไม่ยาก มีให้เลือกแบบนั่งทานที่ร้านจะเป็นลักษณะคล้าย hotpot น้ำซุปหม่าล่า แต่ถ้าชอบแบบปิ้งย่างหม่าล่าเป็นไม้ก็มี ไม้ละ10บาท เทียบกับปริมาณที่ได้ถือว่าราคาแพงมีโรยงาทุกไม้ พริกหม่าล่าไม่ถึงเครื่องเท่าที่ควร... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo