รูปร้าน Food Republic Central Rama 9
ปิด จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 10:00