รูป ขาหมูเยอรมัน ของร้าน บริษัท เดอะดี จำกัด ไพท์ แฟคทอรี่ ( PINT FACTORY )