เมนู ก๋วยเตี๋ยวเรือ (ป้าเล็ก) เจ้าเก่า (Pa Lek Noodle)

ชื่อเมนูและราคา
เมนูก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก (ธรรมดา)
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก (ธรรมดา)
1 สั่งไปแล้ว-โปรดระบุเส้นในโน๊ต (เส้นเล็ก / เส้นใหญ่ / หมี่ขาว / บะหมี่เหลือง / วุ้นเส้น) -เครื่องสามารถเลือกใส่ได้ โปรดระบุในโน๊ต (หมูเปื่อย / หมูสด / ตับ / ลูกชิ้น)
THB 30
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก (พิเศษ)
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก (พิเศษ)
2 สั่งไปแล้ว-โปรดระบุเส้นในโน๊ต (เส้นเล็ก / เส้นใหญ่ / หมี่ขาว / บะหมี่เหลือง / วุ้นเส้น) -เครื่องสามารถเลือกใส่ได้ โปรดระบุในโน๊ต (หมูเปื่อย / หมูสด / ตับ / ลูกชิ้น)
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส (ธรรมดา)
-โปรดระบุเส้นในโน๊ต (เส้นเล็ก / เส้นใหญ่ / หมี่ขาว / บะหมี่เหลือง / วุ้นเส้น) -เครื่องสามารถเลือกใส่ได้ โปรดระบุในโน๊ต (หมูเปื่อย / หมูสด / ตับ / ลูกชิ้น)
THB 30
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส (พิเศษ)
-โปรดระบุเส้นในโน๊ต (เส้นเล็ก / เส้นใหญ่ / หมี่ขาว / บะหมี่เหลือง / วุ้นเส้น) -เครื่องสามารถเลือกใส่ได้ โปรดระบุในโน๊ต (หมูเปื่อย / หมูสด / ตับ / ลูกชิ้น)
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวหมูแห้ง (ธรรมดา)
ก๋วยเตี๋ยวหมูแห้ง (ธรรมดา)
-โปรดระบุเส้นในโน๊ต (เส้นเล็ก / เส้นใหญ่ / หมี่ขาว / บะหมี่เหลือง / วุ้นเส้น) -เครื่องสามารถเลือกใส่ได้ โปรดระบุในโน๊ต (หมูเปื่อย / หมูสด / ตับ / ลูกชิ้น)
THB 30
ก๋วยเตี๋ยวหมูแห้ง (พิเศษ)
ก๋วยเตี๋ยวหมูแห้ง (พิเศษ)
-โปรดระบุเส้นในโน๊ต (เส้นเล็ก / เส้นใหญ่ / หมี่ขาว / บะหมี่เหลือง / วุ้นเส้น) -เครื่องสามารถเลือกใส่ได้ โปรดระบุในโน๊ต (หมูเปื่อย / หมูสด / ตับ / ลูกชิ้น)
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตก (ธรรมดา)
-โปรดระบุเส้นในโน๊ต (เส้นเล็ก / เส้นใหญ่ / หมี่ขาว / บะหมี่เหลือง / วุ้นเส้น) -เครื่องสามารถเลือกใส่ได้ โปรดระบุในโน๊ต (เนื้อเปื่อย / เนื้อสด / ตับ / ลูกชิ้น)
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตก (พิเศษ)
-โปรดระบุเส้นในโน๊ต (เส้นเล็ก / เส้นใหญ่ / หมี่ขาว / บะหมี่เหลือง / วุ้นเส้น) -เครื่องสามารถเลือกใส่ได้ โปรดระบุในโน๊ต (เนื้อเปื่อย / เนื้อสด / ตับ / ลูกชิ้น)
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใส (ธรรมดา)
-โปรดระบุเส้นในโน๊ต (เส้นเล็ก / เส้นใหญ่ / หมี่ขาว / บะหมี่เหลือง / วุ้นเส้น) -เครื่องสามารถเลือกใส่ได้ โปรดระบุในโน๊ต (เนื้อเปื่อย / เนื้อสด / ตับ / ลูกชิ้น)
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใส (พิเศษ)
-โปรดระบุเส้นในโน๊ต (เส้นเล็ก / เส้นใหญ่ / หมี่ขาว / บะหมี่เหลือง / วุ้นเส้น) -เครื่องสามารถเลือกใส่ได้ โปรดระบุในโน๊ต (เนื้อเปื่อย / เนื้อสด / ตับ / ลูกชิ้น)
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแห้ง (ธรรมดา)
-โปรดระบุเส้นในโน๊ต (เส้นเล็ก / เส้นใหญ่ / หมี่ขาว / บะหมี่เหลือง / วุ้นเส้น) -เครื่องสามารถเลือกใส่ได้ โปรดระบุในโน๊ต (เนื้อเปื่อย / เนื้อสด / ตับ / ลูกชิ้น)
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแห้ง (พิเศษ)
-โปรดระบุเส้นในโน๊ต (เส้นเล็ก / เส้นใหญ่ / หมี่ขาว / บะหมี่เหลือง / วุ้นเส้น) -เครื่องสามารถเลือกใส่ได้ โปรดระบุในโน๊ต (เนื้อเปื่อย / เนื้อสด / ตับ / ลูกชิ้น)
THB 50
เมนูเกาเหลา
เมนูจานหลัก
เพิ่มเติม
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก (ธรรมดา)
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก (ธรรมดา)
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก (พิเศษ)
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก (พิเศษ)