รูป สเต็กหมูทีโบนคุโรบุตะ ของร้าน เออร์เบิ้น สตรีท ลาดพร้าว101