เมนู Mo-Mo-Paradise (โมโม พาราไดซ์) เซ็นทรัลพระราม 9

ชุดปาร์ตี้เซ็ตรวมเนื้อและหมูคุโรบูตะ (สำหรับ 2-3 ท่าน)

1 รูป2 แนะนำ