รูป ก๊วยเตี๋ยวหลอดไส้เห็ด ของร้าน ทิม โฮ วาน เทอมินอล 21