รูป เกี๊ยวกุ้งทอดราดซอสวาซาบิ ของร้าน ทิม โฮ วาน เทอมินอล 21