รูป ข้าวไก่ตุ๋นเยอรมัน (Braised Chicken with Rice) ของร้าน ซี ดับเบิ้ลยู เคอรี่วูสร์ท เกตเวย์ เอกมัย ชั้น G