รูป เย็นตาโฟจัดเต็ม ของร้าน ร้านเย็นตาโฟมังกรท่าเรือ