เมนู L'angolo Caffe' วิทยุ

ชื่อเมนูและราคา
Hot coffee
Double espresso
Double espresso
THB 70
Espresso Con Panna
THB 80
Espresso Macchiato
THB 80
Picolo
Picolo
THB 80
Flat White
Flat White
THB 80
Caffe Latte
THB 80
Caffe Aulait
THB 110
Caramel Macchiato
THB 85
Mocha
Mocha
THB 85
Hot Americano
Hot Americano
THB 70
Afogato
THB 120
Orange Coffee
THB 110
Coffee Drip
THB 120
other hot beverage
Cold Beverage
Blended
Fruity Smoothie
Fruit Soda
Breakfast
Sandwich
Salad
Burger
Pasta
Dessert
other