รูป ข้าวหน้าปลาไหล 2 ที่ ฟรียำ 1 ที่ ของร้าน Masaru Shabu & Sushi Buffet คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์