รูป แฮมชีสโทสต์ ของร้าน ฮ [ฮอ-นก-ฮูก] คาเฟ่ ข้างสถานีรถไฟหัวลำโพง