1. รวมรูป ร้านอาหาร เรือนเงินกุ้งกระทะทอง สาขา 2 ริมปิง โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน เรือนเงินกุ้งกระทะทอง สาขา 2 ริมปิง - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ