เมนู Nics Restaurant & Playground (ร้านอาหารนิคส์)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Beef Rump Wagyu
spareribs
Mixed Salad
Pork Schnitzel
Pork Schnitzel
Passionfruit Cream Cheese
Passionfruit Cream Cheese
Beef Tenderloin with Red-Wine Honey Sauce
Beef Tenderloin with Red-Wine Honey Sauce
Load more...