เมนู หมูสะเต๊ะแปลงนาม (Moo satae Plang Narm)

หมูสะเต๊ะน้ำจิ้มเข้มข้น

6 รูป13 แนะนำ