รูปทั้งหมดร้าน บ้านย่า สเต็ก เฮาส์ สาขา 2 คลังพลาซ่า จอมสุรางค์

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • อัปเดตบรรยากาศร้าน
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ