รูปทั้งหมดร้าน ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นกลับเพชร โรงพยาบาลสงขลาเก่า