The Garage Coffee TIME ขอนแก่น
ร้านกาแฟ เข้มเข้ม ของคนชอบล้างรถร้านกาแฟ เข้มเข้ม ของคนชอบล้างรถ วิวดี มีอาหารญี่ปุ่นให้ทานด้วย มีที่จอดรถ นากจากกาแฟ แนะนำ นมฟ้า และ มีเมนูน้ำดื่มแปลกแปลก เยอะมาก ต้องมาลองราคา ปานกลาง... อ่านต่อ
1 Like0 Comment
LikeShare
photo