เมนู เตี๋ยว-เตี๋ยว จ้า

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
น้ำจิ้ม
น้ำจิ้ม
ลูกชิ้นแคะรวก
ลูกชิ้นแคะรวก
ลูกชิ้นรวมลวก
ลูกชิ้นรวมลวก
ใหญ่โฟแห้งไม่เลือด
ใหญ่โฟแห้งไม่เลือด