รูป บะหมี่แห้งเกี๊ยวกุ้งหมูกรอบ 100 B. ของร้าน บะหมี่บ้านโป่งเจ๊แดง