รูปร้าน สายฝนเบเกอรี่
ปิด จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 08:30