กาแล (Kalae Restaurant)

ปิดอยู่ จะเปิดในวันอังคาร เวลา 10:00

รูปทั้งหมดร้าน กาแล - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคาหรือสมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ
กาแล
เมนูของร้าน กาแล
กาแล
กาแล
กาแล
กาแล
หน้าร้าน กาแล
เมนูของร้าน กาแล
เมนูของร้าน กาแล
เมนูของร้าน กาแล
หน้าร้าน กาแล
หน้าร้าน กาแล
เมนูของร้าน กาแล
กาแล
กาแล
กาแล
กาแล
กาแล
เมนูของร้าน กาแล
เมนูของร้าน กาแล
เมนูของร้าน กาแล
เมนูของร้าน กาแล
เมนูของร้าน กาแล
เมนูของร้าน กาแล
Load more...