รูป เนื้อโคขุนผัดใบรา ของร้าน มายเทอเรส สุราษฎร์ธานี