1. รวมรูป ร้านอาหาร ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (Old Chiang Mai Culture Center) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคาหรือสมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ