ขาหมูภูเก็ต (Kha Moo Phuket)
ปิดอยู่ จะเปิดในวันพุธ เวลา 08:00

รูปทั้งหมดร้าน ขาหมูภูเก็ต

  • ทั้งหมด
  • อาหารหรือเครื่องดื่ม
  • ป้ายหรือสมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ
ขาหมูภูเก็ต
ขาหมูภูเก็ต
ขาหมูภูเก็ต
ขาหมูภูเก็ต
ขาหมูภูเก็ต
ขาหมูภูเก็ต
ขาหมูภูเก็ต
ขาหมูภูเก็ต
ขาหมูภูเก็ต
ขาหมูภูเก็ต
เมนูของร้าน ขาหมูภูเก็ต
เมนูของร้าน ขาหมูภูเก็ต
ขาหมูภูเก็ต
เมนูของร้าน ขาหมูภูเก็ต
ขาหมูภูเก็ต
ขาหมูภูเก็ต
บรรยากาศ ขาหมูภูเก็ต
บรรยากาศ ขาหมูภูเก็ต
ขาหมูภูเก็ต
เมนูของร้าน ขาหมูภูเก็ต
เมนูของร้าน ขาหมูภูเก็ต
เมนูของร้าน ขาหมูภูเก็ต
เมนูของร้าน ขาหมูภูเก็ต
ขาหมูภูเก็ต
Load more...