เมนู หลงใหล Passionate Chiang Mai

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Singapore Chili Crab(Mud Crab)
Singapore Chili Crab(Mud Crab)
Malaysian Secret Sauce Chicken
Malaysian Secret Sauce Chicken
ปลาลุยสวน
ปลาลุยสวน
Singapore Black Pepper Crab
Singapore Black Pepper Crab
Cheese Cake
Cheese Cake
หมั่นโถว
หมั่นโถว
Load more...