รูป ตะโก้มันม่วง ของร้าน บ้านรัก กุยช่ายและผัดไทยห่อแตก หัวหิน