รูป ตะโก้เผือก ของร้าน บ้านรัก กุยช่ายและผัดไทยห่อแตก หัวหิน