รูป กะเพราปู ของร้าน ร้านกะเพรา 150 สาธุประดิษฐ์ 16