รูป ลูกชิ้นหมูปิ้ง ไม้ละ ของร้าน ตี๋ เตี๋ยว ตึ้บ สาทร