รูป ซาลาเปาไส้ผัก ของร้าน วราภรณ์ ซาลาเปา แฟชั่นไอซ์แลนด์ฝั่งบิ๊กซี