รูป เส้นเล็กน่องไก่ ของร้าน ก๋วยเตี๋ยวไก่วัดจันทร์ (ป้าล้อม)