รูป ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ ของร้าน ก๋วยเตี๋ยวไก่วัดจันทร์ (ป้าล้อม)