1. รวมรูป ร้านอาหาร El Gaucho Argentinian Steakhouse (เอลการ์โชว์ออร์เจนติเนียนสเต็กเฮ้าท์) Eight Thonglor โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน เอลการ์โชว์ออร์เจนติเนียนสเต็กเฮ้าท์ Eight Thonglor - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ