1. Super Sale Size L - ปีกไก่บอนชอนไซส์ L (18 ชิ้น) + ข้าวหน้าหมูบูลโกกิ • Super Sale Size L - ปีกไก่บอนชอนไซส์ L (18 ชิ้น) + ข้าวหน้าหมูบูลโกกิ ร้าน BonChon เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
เมนูของร้าน BonChon เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
Super Sale Size L - ปีกไก่บอนชอนไซส์ L (18 ชิ้น) + ข้าวหน้าหมูบูลโกกิSuper Sale Size L - ปีกไก่บอนชอนไซส์ L (18 ชิ้น) + ข้าวหน้าหมูบูลโกกิ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo