1. [อร่อยซ่ากับโค้ก] บีฟ บุลโกกิ เบอร์เกอร์ คอมโบ้ • [อร่อยซ่ากับโค๊ก] BEEF BULGOGI BURGER COMBO ร้าน BonChon เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
เมนูของร้าน BonChon เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์