1. Super Sale เซต (ลด 120 บาท) - สะโพกไก่ไซส์ S (6 ชิ้น) + ซุปซุนดูบู • Super Sale เซต (ลด 120 บาท) - สะโพกไก่ไซส์ S (6 ชิ้น) + ซุปซุนดูบู ร้าน BonChon เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
เมนูของร้าน BonChon เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
Super Sale เซต (ลด 120 บาท) - สะโพกไก่ไซส์ S (6 ชิ้น) + ซุปซุนดูบูSuper Sale เซต (ลด 120 บาท) - สะโพกไก่ไซส์ S (6 ชิ้น) + ซุปซุนดูบู
0 Like0 Comment
LikeShare
photo