รูป เคฮอท คอร์นด็อก ของร้าน บอนชอน เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์