รูป กุ้งทอดซีเรียล ของร้าน บุญตงกี่ ข้าวมันไก่ สิงคโปร์ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์