1. เซตอิ่ม 3-4 คน:ไก่ย่างฮิบาชิและไส้กรอกหมู + ไก่ย่างเซาท์เวสต์ + พอร์คลอยน์ + สลัดฟักทองอบและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (ราคาปกติ 992 บาท) • เซตอิ่ม 3-4 คน ไก่ย่างฮิบาชิและไส้กรอกหมู + ไก่ย่างเซาท์เวสต์ + พอร์คลอยน์ + สลั ร้าน Sizzler เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์