รูป ชานมเย็น ของร้าน 200 ฟาเรนไฮต์ โดย ลิงกับหมู ศาลายา