เมนู Map Café

ชื่อเมนูและราคา
Coffee
Espresso Yen Ice
THB 80
Espresso Yen Frappe
THB 90
Americano Hot
THB 65
Americano Ice
THB 80
Americano Frappe
THB 90
Cafe Latte Hot
THB 70
Cafe Latte Ice
THB 80
Cafe Latte Frappe
THB 90
Cappuccino Hot
THB 70
Cappuccino Ice
THB 80
Cafe' Mocha Hot
THB 70
Cafe' Mocha Ice
THB 80
Cafe' Mocha Frappe
THB 90
Ice Romano
THB 80
Smoothie
Milk & Cocoa
Italian Soda
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Cold Brew
Cold Brew
โกโก้ปั่น
โกโก้ปั่น