รูป ปาท่องโก๋ไส้สังขยา ของร้าน อังเปาปลาท่องโก๋ยัดไส้