เมนู ไอติม ลุงชม (Loong Chom Itim)

ชื่อเมนูและราคา
ไอศครีม
กะทิ เล็ก
THB 20
กะทิ กลาง
THB 25
กะทิ ใหญ่
THB 30
กะทิ ใหญ่พิเศษ
THB 40
กะทิ ครึ่งกิโลกรัม
THB 50
กะทิ 1 กิโลกรัม
THB 100
ชาเขียว เล็ก
THB 25
ชาเขียว กลาง
THB 35
ชาเขียว ใหญ่
THB 45
ชาเขียว ใหญ่พิเศษ
THB 55
ชาเขียว ครึ่งกิโลกรัม
THB 80
ชาเขียว 1 กิโลกรัม
THB 160
ชาเขียว+กะทิ เล็ก
THB 25
ชาเขียว+กะทิ กลาง
THB 35
ชาเขียว+กะทิ ใหญ่
THB 45
ชาเขียว+กะทิ ใหญ่พิเศษ
THB 55
ชาเขียว+กะทิ ครึ่งกิโลกรัม
THB 65
ชาเขียว+กะทิ 1 กิโลกรัม
THB 130
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ไอติมกะทิ
ไอติมกะทิ
ไอติมชาเขียว
ไอติมชาเขียว
ไอศกรีมกะทิและชาเขียว
ไอศกรีมกะทิและชาเขียว
ไอสครีมกะทิ  ไอสครีมชาเขียว
ไอสครีมกะทิ ไอสครีมชาเขียว
ไอศกรีมกะทิ
ไอศครีมกะทิ
Load more...