เมนู ข้าวต้มเป็ดตั้งหงีฮวด (Tang Ngee Huad)

ชื่อเมนูและราคา
เมนูเกาเหลา
เกาเหลารวม
เกาเหลารวม
2 สั่งไปแล้ว
THB 100
เมนูข้าวต้ม
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ข้าวต้มเป็ด
ข้าวต้มเป็ด
ข้าวต้มเป็ด + กระเพาะหมู
ข้าวต้มเป็ด + กระเพาะหมู
ข้าวต้มเป็ดใส่กระเพาะหมู
ข้าวต้มเป็ดใส่กระเพาะหมู
ข้าวต้มกระเพาะหมู
ข้าวต้มกระเพาะหมู
เกาเหลาไส้+ลิ้น+กระเพาะ (พิเศษ)
เกาเหลาไส้+ลิ้น+กระเพาะ (พิเศษ)
ข้าวต้มเป็ด+เลือด (พิเศษ)
ข้าวต้มเป็ด+เลือด (พิเศษ)
Load more...