รูป Foie Gras, Sea Scallop ของร้าน พิซซ่ามาสซิล Pizza Massilia ร่วมฤดี