1. ลดพิเศษ - Lineman Black Shoyu Duo 1 Shiromaru Special + Black Shoyu Special + Crispy Fried Squid • ลดพิเศษ - Lineman Black Shoyu Duo 1 Shiromaru Special + Black Shoyu Special + Cr ร้าน Ippudo Ramen เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
เมนูของร้าน Ippudo Ramen เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ลดพิเศษ - Lineman Black Shoyu Duo 1 Shiromaru Special + Black Shoyu Special + Crispy Fried Squidลดพิเศษ - Lineman Black Shoyu Duo 1 Shiromaru Special + Black Shoyu Special + Cr
0 Like0 Comment
LikeShare
photo